?

Log in

No account? Create an account
April 2014   01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Для виявляєнія настоящєго бандєровца нєобходімо обратіть вніманіє на то, как вєдьот сєбя бандєровєц подлє убітих ім нєвінних русскіх жєртв, коториє лішь только всєм сєрдцєм жєлалі вєрнуться в лоно своєй Родіни - СССР.
Прєждє всєго стоіт обратіть обратіть прістальноє вніманіє на то, какой імєнно танєц танцуєт фашістскій молодчік над трупамі русскіх жєнсчін і старіков.
Єслі фашіствующій молодчік танцуєт богомєрзкій танєц мірового сіонізма - ХаваНагіла, то пєрєд вамі нє настоящій бандєровєц, а моссадовскій найомнік.
Єслі фашіствующій молодчік осквєрняєт память убітих ім русскіх людєй танцєм так називаємой лунной походкі, то со стопроцєнтной увєрєнностью можна сказать, что пєрєд вамі нє настоящій бандєровєц, а найомнік, проплачєний госдєпом США.
Єслі фашіствующій малодчік справляєт свою єстєствєнную потрєбность в уніжєніє памяті убітих ім русскх людєй танцєм лєзгінкі, то пєрєд вамі нє настоящій бандєровєц, а нєдобітий фєдєральнимі войскамі чєчєнскій боєвік із лічной гвардії Сашка Білого.
Запомнітє. Настоящій бандєровєц нікогда нє будєт танцєвать вишєпєрєчілєнниє танци над трупамі убітих ім русскіх людєй. Настоящій бандєровєц всєгда і прі любих абстоятєльствах поєдаєт трупи убітих ім русскіх людєй путьом сваріваня їх в богомєрзком борщє.

1. я жьів, хотя чувствую сібя нє хорошо, тревога у меня
2. в Украине действует банда націоналистов и неофОшистов
3. самоорганы самоуправления самозахвачены
4. города патрулируются людьми с повязками на руках, головах і ногах
5. они хотят поставить армию под знамя Бандеры
6. покровители ТємнойСтороньі Сільі на Западе, вы ослепли?
7. убєдітєльно хочу напомнить: остаюсь легітимным президентом, верховным гєнєралісімусом
8. я пока еще жив
9. США твердят что я как президент не легітімєн, я никуда не люстріроваль
10. уверен, недолго ждать, я вернусь в Кієв
11. вьіборьі Президента - не легитимны
12. обращусь в Конгресс, Сенат и Верховный суд США, Амерікі і Аргєнтіньі
13. не имеете права выделять денег бандитам, фошьістам, майданутьім
14. узурпаторы будут перекладывать ответственность на меня и на Россию, да нє согласен я
15. я здесь не при чем
16. у нашего правительства был четкий план
17. за приказы стрелять в народ - ответите, бля буду
18. страна объединится
19. ще не вмерла України і слава і воля
340097


Жьідомайдауньі добралісь до Нью-Йорка! Страшньіє терактьі проізошлі с прімєнєнієм газа, брусчаткі с майдана і шльомамі сьеденьіх беркутовцев.

2014-0818
o-00105344-g-00002192

По данньім нашьіх агентов, данньій список уже вьівешен на каждой станцьіі львовского мєтрополітєна. Єто спісок людєй поддєржавшьіх Єго Святєйшество Путєна.
puts

1. Алимов С.А., народный художник России.

2. Антонова И.А., президент ГМИИ им. А.С.Пушкина.

3. Бабенко А.О., заслуженная артистка России.

4. Бабкина Н.М., народная артистка России.

5. Бак Д.П., директор Государственного литературного музея.

6. Баталов А.В., народный артист СССР.

7. Башмет Ю.А., народный артист СССР.

8. Безруков С.В., народный артист России.

9. Белонович Г.И., директор Государственного дома-музея П.И.Чайковского.

10. Бобков К.В., директор Государственного литературно-мемориального музея-заповедника А.П.Чехова.

11. Богачева И.П., народная артистка СССР.

12. Бондарчук Ф.С., режиссер.

13. Бондарчук Н.С., заслуженная артистка России.

14. Бортко В.В., народный артист России.

15. Боярский М.С., народный артист РСФСР.

16. Брызгалов М.А., директор Государственного центрального музея имени Глинки.

17. Булдаков А.И., народный артист России.

18. Бурляев Н.П., народный артист России.

19. Буров Н.В., народный артист России.

20. Бусыгин А.Е., директор Государственного музея-усадьбы «Архангельское».

21. Бутман И.М., народный артист России.

22. Веденяпина М.А., директор Российской государственной детской библиотеки.

23. Вислый А.И., генеральный директор Российской государственной библиотеки.

24. Гагарина Е.Ю., генеральный директор Государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль».

25. Газманов О.М., народный артист России.

26. Гергиев В.А., художественный руководитель Государственного академического Мариинского театра.

27. Говорухин С.С., народный артист России.

28. Гордеев В.М., народный артист СССР.

29. Грачевский Б.Е., руководитель детского киножурнала «Ералаш».

30. Гусев В.А., директор Русского музея.

31. Дружинина С.С., заслуженный деятель искусств РСФСР.

32. Забаровский В.И., директор Музея ВОВ на Поклонной горе.

33. Запашный Э.В., директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского.

34. Зенгин С.С., ректор Краснодарского государственного университета культуры.

35. Кальницкая Е.Я., генеральный директор ГМЗ «Петергоф».

36. Кара Ю.В., сценарист.

37. Клебанов И.С., народный артист России.

38. Князев Е.В., ректор Театрального института им. Б.Щукина.

39. Ковальчук А.Н., председатель Союза художников России.

40. Константинов А.Д., писатель.

41. Крок К.И., директор Государственного академического театра им. Е.Вахтангова.

42. Кролл А.А., народный артист России.

43. Лановой В.С., народный артист СССР.

44. Левыкин А.К., директор Государственного исторического музея.

45. Леонова М.К., ректор Московской государственной академии хореографии.

46. Лещенко Л.В., народный артист РСФСР.

47. Лесовой А.Н., генеральный директор ВХНРЦ им. И.Э.Грабаря.

48. Липс Ф.Р., профессор Российской академии музыки им. Гнесиных.

49. Лунгин П.С., народный артист России.

50. Малышев В.С., ректор Всероссийского государственного университета кинематографии имени С.А.Герасимова.

51. Маяровская Г.В., ректор Российской академии музыки имени Гнесиных.

52. Мацуев Д.Л., народный артист России.

53. Мелик-Пашаева К.Л., ректор Российской академии театрального искусства — ГИТИС.

54. Мельникова А.Р., заслуженная артистка России.

55. Мирошниченко С.В., режиссер.

56. Михайлов А.Я., народный артист России.

57. Михайловский С.И., ректор Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина.

58. Могучий А.А., художественный руководитель Большого драматического театра имени Товстоногова.

59. Морозов А.В., директор Московского государственного академического художественного училища памяти 1905 года.

60. Назаров Ю.В., народный артист России.

61. Пожигайло П.А., исполнительный директор Всероссийского хорового общества.

62. Пореченков М.Е., заслуженный артист России.

63. Расторгуев Н.В., народный артист России.

64. Розум Ю.А., народный артист России.

65. Сенчина Л.П., народная артистка России.

66. Соломин Ю.М., художественный руководитель Государственного академического малого театра России.

67. Соколов А.С., ректор Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского.

68. Спиваков В.Т., народный артист СССР.

69. Стадлер С.В., народный артист России.

70. Табаков О.П., художественный руководитель МХТ им. А.П.Чехова.

71. Талызина В.И., народная артистка России.

72. Таратынова О.В., директор ГМЗ «Царское Село».

73. Теличкина В.И., народная артистка России.

74. Трофимов С.В., заслуженный артист России.

75. Урин В.Г., генеральный директор Государственного академического Большого театра России.

76. Учитель А.Е., народный артист России.

77. Федоров В.В., президент Российской государственной библиотеки.

78. Фокин В.В., народный артист России, художественный руководитель Александринского театра.

79. Фурманов Р.Д., художественный руководитель Санкт-Петербургского театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова.

80. Хазанов Г.В., народный артист РСФСР.

81. Хомова О.С., директор Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга.

82. Хотиненко В.И., режиссер.

83. Церетели З.К., президент Российской академии художеств.

84. Цискаридзе Н.М., народный артист России.

85. Чурсина Л.А., народная артистка СССР.

86. Шахназаров К.Г., генеральный директор киноконцерна «Мосфильм»


Неужелі львовсое метро довелі до сєрєдіни европи?
a47a8468703f4ad5ef509ba1b4_bdc10914

16 февраля біло освобождєно здание Кіевской городской администраціи от майданутих. Несколько десятков жидобендєроцев все еще остаются в подвалах зданіи мэріи. Часть кабинетов в зданіи опечатана, в другіх - был учинен погром, угли і стєні обосцани. В кабінєтах полно мусора, обгорток от конфєт (западного проісхождєнія), іспользованние прЄзерватіви.


В Киеве продолжается широкомасштабный бандеровский террор: захваченный бандитами киевский мясокомбинат переоборудован под живодерню и переведен на круглосуточный режим работы.

87-я сотня самообороны майдана захватила киевский мясокомбинат, официальная версия – «для обеспечения майдана кошерной мясо-колбасной продукцией».

Перепуганные киевляне перешептываются – на мясокомбинате, тайно рубят трупы жертв майданных налетов. Жернова работают круглосуточно и все больше пропадают русскоязычные люди. Mясо и мясная продукция на рынках города стремительно дешевеет. Ведь каждый день вооруженные банды из лагеря на майдане совершают безнаказанные, жестокие преступления. Только за последний месяц безследно пропало больше 30000 активистов анти-майдана и простых русских людей.

По сути, никто в Киеве уже не способен реально контролировать 20 тысяч майданных головорезов. Еще недавно любимыми кушаньем майдана был «татаро-крымский плов». Теперь, вкусившие крови, бандиты нестесняясь заваривают борщ на крови. Даже завзятый оппозиционер, главный комендант, он же секретарь СНБО Андрий Парубий признал факт широкомасштабного канибализма против русского населения.

Погромы стали обыденностью. Людей бьют, грабят и угонят в рабство. Так, сегодня по станции метро «Золотые ворота» русскоязычных пассажиров загнали в грузовые вагоны. Прямо на перроне файный хлопец размахивал металлическими цепями с шипованными шарами на концах (типичное оружие «Правого сектора»). Боевик вдоволь награбившись и покуражился над перепуганной толпой и ушел в свою сотню. Ясно, что это поезд отправляется по туннелю на западную Украину, во Львов, где под мясоперерабатывающим предприятием уже проложили станцию метро.

В т.н. правительстве заговорили о легализации тяжелых наркотиков. Похоже, ничего другого не остается. На рассмотрение Верховной Рады уже внесен проект такого постановления. Звучит, как злая шутка. Между тем, пока «в этом контексте» Рада вполне серьезно изучает "Амстердамский" опыт, и так недалекие малороссы еще больше деградируют.

Временно оккупированный Киев,
политолог-журналист и верующий Желан Александров.

В єтом фільмє расскащьівается, как ЖБ поставляют в нєокупірованую Родіну свой мєрзкій сьір. Вьі только посмотрітє, как гєроіня фільма єго нюхаєт! Какая вонь, какой ужасньій смрад от бандєрлоговскіх сьіров. Доколє мьі будем тєрпєть ЖБ продукцьію у нас в магазінах? Нєуж-то своїх сьіров у нас нєту, ілі мьі, росіянє, пєрєсталі вьіпускать російскій сьір?
Доколє??!

смотрєть с 51-й мінутьісмотрім, что проізошло с гєроінєй фільма послє прінятія ЖБ-сьіра:

o_904271


1271619790_07

By Errorn8
Posted by bf_109e on 2014.03.07 at 01:06
Tags:


Previous 10