?

Log in

No account? Create an account
April 2014   01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
В єтом фільмє расскащьівается, как ЖБ поставляют в нєокупірованую Родіну свой мєрзкій сьір. Вьі только посмотрітє, как гєроіня фільма єго нюхаєт! Какая вонь, какой ужасньій смрад от бандєрлоговскіх сьіров. Доколє мьі будем тєрпєть ЖБ продукцьію у нас в магазінах? Нєуж-то своїх сьіров у нас нєту, ілі мьі, росіянє, пєрєсталі вьіпускать російскій сьір?
Доколє??!

смотрєть с 51-й мінутьісмотрім, что проізошло с гєроінєй фільма послє прінятія ЖБ-сьіра:

o_904271

Previous Entry  Next Entry