?

Log in

No account? Create an account
April 2014   01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
НАШ

Каг отлічіть настоящєго бандеровца в толпє найомніков.

Posted by pekelnyi_bulba on 2014.04.09 at 00:19
Tags:
Для виявляєнія настоящєго бандєровца нєобходімо обратіть вніманіє на то, как вєдьот сєбя бандєровєц подлє убітих ім нєвінних русскіх жєртв, коториє лішь только всєм сєрдцєм жєлалі вєрнуться в лоно своєй Родіни - СССР.
Прєждє всєго стоіт обратіть обратіть прістальноє вніманіє на то, какой імєнно танєц танцуєт фашістскій молодчік над трупамі русскіх жєнсчін і старіков.
Єслі фашіствующій молодчік танцуєт богомєрзкій танєц мірового сіонізма - ХаваНагіла, то пєрєд вамі нє настоящій бандєровєц, а моссадовскій найомнік.
Єслі фашіствующій молодчік осквєрняєт память убітих ім русскіх людєй танцєм так називаємой лунной походкі, то со стопроцєнтной увєрєнностью можна сказать, что пєрєд вамі нє настоящій бандєровєц, а найомнік, проплачєний госдєпом США.
Єслі фашіствующій малодчік справляєт свою єстєствєнную потрєбность в уніжєніє памяті убітих ім русскх людєй танцєм лєзгінкі, то пєрєд вамі нє настоящій бандєровєц, а нєдобітий фєдєральнимі войскамі чєчєнскій боєвік із лічной гвардії Сашка Білого.
Запомнітє. Настоящій бандєровєц нікогда нє будєт танцєвать вишєпєрєчілєнниє танци над трупамі убітих ім русскіх людєй. Настоящій бандєровєц всєгда і прі любих абстоятєльствах поєдаєт трупи убітих ім русскіх людєй путьом сваріваня їх в богомєрзком борщє.

Comments:


Нiчний Вершник
night_horseman at 2014-04-08 21:45 (UTC) (Link)
Люто!
Пiду кацапа з'iм.
pekelnyi_bulba
pekelnyi_bulba at 2014-04-08 22:00 (UTC) (Link)
Нє забудь упітса гарєлкай, натовскій викормиш!
invader_avenger
invader_avenger at 2014-04-08 23:13 (UTC) (Link)
Йа нєдавна відєл как кто-та танцевал над трупам русскава брейк-данс. Вот хачю спрасіть - ета кто бил? Какой бендеровец?
pekelnyi_bulba
pekelnyi_bulba at 2014-04-09 06:43 (UTC) (Link)
Ето бандєровєц із Канади
miadzviedz
miadzviedz at 2014-04-09 05:38 (UTC) (Link)
А гопак?
pekelnyi_bulba
pekelnyi_bulba at 2014-04-09 06:43 (UTC) (Link)
Гопак бандєровци танцуют ісключітєльно на руінах Кремля
Natalya  Morozova
shusshu at 2014-04-09 09:05 (UTC) (Link)
А на майскіє празднікі настоящій бандєровець жаріт шашликі із Беркута
Максим Волков
mwolf_ at 2014-04-09 11:57 (UTC) (Link)
якщо є "фашіствующій молодчік", то повинен будти і "антіфашиствующій старчік"?
pekelnyi_bulba
pekelnyi_bulba at 2014-05-18 12:29 (UTC) (Link)
Нє аскарбляйтє нашіх вітіранов!
Previous Entry