?

Log in

No account? Create an account
April 2014   01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Originally posted by ua_redaktor at Нет сил скрывать правду об Одессе
Originally posted by dr_trans at Нет сил скрывать правду об Одессе
(Дропбокс не выдерживает трафика. Слишком много репостов. Сменил фотохостинг.)

Полыхают пожарища! Воспользовавшись кратковременным затишьем, я надел камуфляж и лыжи, и покинул убежище в поисках бубей червей и кореньев на вечер, чтобы сварить их в предварительно собранной дождевой воде в старой банке от Пепси-колы над углями пепелища...Город неспокоен...Collapse )

Толпьі жьідобандероцев проніклі на побєрєжье Ялтьі і устроілі там мракобєсіє с плакатамі на руССком язьіке.
Відімо хітрьіє ЖБ хотєлі ізобразіть із сєбя мєстньіх житєлєй. Но ІРЧ нікогда бьі не стал прятаться за жовто-блакітной мерзостью.
Заговор расскрьіт. Всем спасібо.

ЖБ особь женскаго рода


На відєо можно увідєть, как ЖБ-бордюрьі мєшашают нашьім славньім воінам ісполнять свою міротворчєскую місію.
РуССкій пєпєлац-тігр нє может забраться через бордюр — в Перевальное, Крым.

дзЄн

Канада пала!

Posted by brathergilbert on 2014.03.04 at 22:42
Братія! Нємогу повєріть, но над Оттавой повіс ЖБ флаг! Как єто понімать, пєрєворот в старнє ілі козні ЖБ?
Bh4vEXLCcAA8wcn


Священньій сінод благословіл нашьіх доблєсньіх бойцов на бєзпощадноє істрєблєніє ЖБ. Об єтом ообщают вєсті з нєкупірованой Родіньі. В пресс-службє РПЦ заявили, что

«руССкий народ — разделєнная нація на своєй історической территоріі, которая імеет право на воССоединение в Єдином государственном тєлє».


Тобєш, ісконно вєрнуть захвачєніє ЖБ-мі зємлі і вєрнуть історічєскую справєдлівость. Воссоєдініть нЄокупірованную Родіну с ісконно руССкімі зємлямі. (Прі єтом допускається данноє соєдінєніє назьівать "тєлом")

«Будем надеяться на то, что міССія роССийских воинов свєта по защите свободьі этих нєлюдей нє встрєтіт какого лібо серьозного сопротивленія, котороє пріведєт к крупномасштабньім столкновеніям», — добавілі в руССской церкви, возглавляемой патріархом Кіріллом.

Істочнік:

http://news.eizvestia.com/news_politics/full/261-patriarh-rpc-kirill-predal-svoih-prihozhan-blagosloviv-russkih-na-ubijstvo-ukraincev

іііhttp://uainfo.org/blogosphere/obshestvo/225210-scho-robit-u-lvvskomu-pdzemell-kosmchniy-suputnik-lvvsk-blogi.htmlНАШ
Posted by pekelnyi_bulba on 2013.11.07 at 10:50
Прочитайте это, товарищи, братия во Христе, руССкие роССияне и руССичи. Прочитайте и ужаснитесь. Нет предела глубине унижения руССкого человека в этом варварском крае. Здесь топчется всё, что дорогу руССкому, всё, что радует руССкое сердце. Здесь калечат неокрепшие умы руССких детей, "перекрещивая" их в эту отвратительную богомерзкую секту - "укрАнцев". Прочитайте это, товарищи:
http://www.rus-obr.ru/opinions/1894?fb_comment_id=fbc_10150255961988578_28892944_10152011855838578#f2e87cbddc
Прочитайте ,ужаснитесь и вопросите снова: "Доколе??? Доколе?????"


Оригинал взят у mirrorns в Из расписания автобусов из Красноярска. Красноярский автовокзал.
Во Львове секретное метро. В Красноярском крае - столица арийского мира?

НАШ
Posted by pekelnyi_bulba on 2013.07.18 at 00:57
Товаріщі! Братья по "Русскому Міру"! Прочітайтє ето:
http://lviv-metro.livejournal.com/21249.html
Прочітайтє ето есчо раз. Ето нє просто так. Ето - меседж . Меседж Гніющєго Міра Чістогана. Меседж нєдобітой фашістсской мразі, которая єсчо прячєтца в грязних катакомбах Львовского мєтро. У сєбя, на Загнівающєм Западє, западниє словоблуди облічают і клєймят фашізм. Но, здєсь, в Малороссії, оні всячєскі поддєржаівают єго. С одной ісключітєльной цєлью: вирвать еті зємлі із братскіх обьятій РОССІІ і тєм самим ослабіть йєйо!
Доколє??? Доколє тєрпєть етот союз Западного Капітала с доморощщєними малоросскімі фашістамі??? Почєму Крємль молчіт???? Почєму нєбо нє содрогаєтца от правєдного гула мєжконтінєнтальниз ракєт??? Нєужєлі ето пропасть??? і ми в нєйо падаєм....


Previous 10  Next 10